گل یخ توی دلم جوونه کرده...

♪♫ دانلود و آکورد و متن و ترجمه آهنگ♪♫

لینک دانلود


آکورد و متن:


ریتم:6/8 سنگین


E ----------- Dm ------------------------- Dm ----------------- F ------------- Am

یه شب مهتاب   ماه میا تو خواب     منو می بره کوچه به کوچه   باغ انگوری   باغ آلوچه

E ------------ Dm ------------------------- Dm ----------------- F --------- Am

دره به دره    صحرا به صحرا   اونجا که شبا پشت بیشه ها   یه پری میاد    ترسون و لرزون

E -------------- Am ------------- F ------------ Am

پاشو می زاره    تو آب چشمه    شونه می کنه    موی پریشون

Dm ------------ Am ------------ Dm ----------- Am ------------------ F ------------ Am

یه شبه مهتاب    ماه میاد تو خواب    منو می بره     ته اون دره   اونجا که شبا    یکه و تنها

 F -------------- E ------------- Am --------------- E7 ------------- Am

تک درخت بید    شاد و پر امید      می کنه به ناز    دستشو دراز    که یه ستاره

Em ----------------- F ----------------- E --------------- F ------------ E

بچکه مثل     یه چکه بارون     به جای میوش     سریه شاخش     می شه آویزون

G --------- D --- Dm ------ A7 ----------- Am ----------------- F ----------- Am

یه شب مهتاب    ماه میاد تو خواب    منو می بره    از توی زندون    مثل شب پره

Dm ---- A7 ----- Am --------------- F ------------ Am ---- C ----------- G

با خودش بیرون   می بره اونجا     که شب سیاه      تا دم سحر     شهیدای شهر


E ------------- F ------------ F ---------- Am ------------ C ----------- G ---- D


با فانوس خون    جار می کشن    توی بیابونا  سر میدونا    عمو یادگار    مرد کینه دار

F ---------------- E ------------------- F ---------------- E ----------------- F

مستی یا هوشیار    خوابی یا بیدار    مستیم و هوشیار    شهیدای شهر     خوابیم و بیدار

Dm ---------------- C ----------------- G ----------------- F -------------- E

شهیدای شهر    آخرش یه شب     ماه میاد بیرون    از سر اون کوه    بالای دره

Am ------------------- Em --------------------- F

روی این دره میدون     رو می شه خندون     یه شب مهتاب

[ چهارشنبه 22 آبان 1392 ] [ 14:44 ] [ مریم ]

[ 2 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه