X
تبلیغات
رایتل

گل یخ توی دلم جوونه کرده...

♪♫ دانلود و آکورد و متن و ترجمه آهنگ♪♫

لینک دانلود


آکورد و متن:


ریتم:4/4


[Gm  -  Dm  -  Bb] 2


Bb                          Dm                       Gm 

وقتی به تو فکر میکنم از همه دلسرد میشم ... تنهام توی خیابونام از تو دارم سرد میشم


Bb                       Dm                    Gm

هیچکس بجز خیالِ تو با من قدم نمیزنه ... حس میکنم کنارمی هنوز سرت رو شونمه


Dm                                      Gm 

اینجا روزا بدونِ تو شکل همه ... هیشکی نمیدونه دنیام جهنمه


Bb

احساسِ تو به من یه حس مبهمه ... بی تو مرگِ من مسلمه


Dm                                      Gm

نمیتونم راحت باهات حرف بزنم همیشه از تو با همه حرف میزنم


Bb

حسِ تو تنها حسو حالمه ... بی تو مرگِ من مسلمه


Bb            Dm                                 Gm

لحظه به لحظه ی بودن با تو رو دوره کردم ... من خدارم خسته کردم


Bb - Dm         Gm                                Bb                   Dm                              Gm

تنها نشستمو عکساتو غرقِ گریه کردم ... دیگه رو به مرگم ، بگو برمیگردم ، بگو برمیگردم


[Gm  -  Dm  -  Bb]


Gm                                                    Bb                         Dm             Gm

شبا با گریه میخوابم به بالش مشت میکوبم ... نمیدونی چقد سخته که مجبورم بگم خوبم


Dm                              Bb                  Dm

هزار سال بگذره بازم تنم بوی تو رو میده ... دروغه هیچکسی هرگز


اینجا روزا بدونِ تو ...

[ شنبه 28 دی 1392 ] [ 17:00 ] [ مریم ]

[ 1 نظر ]

لینک دانلود


آکورد و متن و ترجمه:

 

ریتم:4/4


 Bm - F# - A - E - G - D - Em - F#} 2}

Bm                        F#
On a dark desert highway, cool wind in my hair
درآزاد راهی تاریک و سوت و کور ، خنکای باد لابلای موهایم

A                     E
Warm smell of colitas, rising up through the air
هوا آکنده از بوی تند کالیتاس (نوعی مخدر گیاهی)

G                         D
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در فاصله ای دور پیش رو ،نور لرزان چراغی را دیدم

Em
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

F#
I had to stop for the night
ناگزیر بودم که شب را توقف کنم

Bm                               F#
There she stood in the doorway. I heard the mission bell
آنجا دختری در میانه در ایستاده بود. صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم
 
A                                          E
And I was thinking to myself. this could be heaven or this could be hell
با خود در این فکر بودم. که این می تواند بهشت باشد یا جهنم باشد

 G                        D
Then she lit up a candle and she showed me the way
سپس شمعی روشن کرد و راه را بمن نشان داد

Em                                   F#
There were voices down the corridor. I thought I heard them say...
پائین راهرو صداهائی بود. فکر می کنم که شنیدم می گفتند:

 G                        D
Welcome to the hotel California
به هتل کالیفـــــــــــــــرنیا خوش آمدی

       Em                   Bm7
Such a lovely place. Such a lovely face
چه جای دل انگیزی. چه صورت دوست داشتنی ای

G                               D
Plenty of room at the hotel California
اتاقهای زیادی در هتل کالیفرنیا هست

Em                    F#
Any time of year, you can find it here
تمام طول سال خواهید یافت

Bm                                 F#
Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes bends
ذهن او بسان توری نازک پیچیده شده ای است، او صاحب این مرسدس است

A                             E
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
پسرهای خیلی زیبائی را از آن خود کرده که دوست خطابشان می کند

G                                      D
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
 وه ، که چگونه در حیاط پایکوبی میکنند ، تابستان گرم و دلچسب

Em                              F#
Some dance to remember, some dance to forget
بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند، بعضی می رقصند که فـــــــراموش کنند

Bm                               F#
So I called up the captain ’please bring me my wine’
سپس پیشخدمت را صدا زدم لطفا" شراب مرا بیاورید

A                                          E
He said, ’we haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’
او گفت که از 1969 آن مشروب را اینجا نداشته ایم

G                             D
And still those voices are calling from far away
و همچنان آن صدا ها از دور دست فریاد می زنند

Em                                   F#
Wake you up in the middle of the night. Just to hear them say...
در نیمه های شب بیدارت می کنند. تا بشنوی که می گویند

G                        D
Welcome to the hotel California
به هتل کالیفرنیـــــــــــــــا خوش آمدی

Em                   Bm7
Such a lovely place. Such a lovely face
چه جای دل انگیزی چه صورت دوست داشتنی ای

G                               D
They livin’ it up at the hotel California
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار را می گذرانند

Em                    F#
What a nice surprise, bring your alibis
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت

Bm                        F#
Mirrors on the ceiling, The pink champagne on ice
آینه های روی سقف شامپاین عالی در (ظرف) یخ

A                             E
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

G                                          D
And in the master’s chambers, They gathered for the feast
در اتاق رئیس هتل برای جشن دور هم جمع شدند

Em                                            F#
The stab it with their steely knives, But they just can’t kill the beast
با چاقوهای فلزی خود ضربه می زدند، اما قادر به کشتن آن شریر نبودند
 
Bm                               F#
Last thing I remember, I was Running for the door
آخرین چیزی که به یاد می آورم، در حال دویدن به سوی در بودم

A                                          E
I had to find the passage back To the place I was before
می بایست راه برگشت به جائی که قبلا" بودم را پیدا می کردم

G                        D
’relax,’ said the night man, We are programmed to receive
مسئول شب گفت : آرام باش! ما برای پذیرایی شدن اینجا هستیم

Em                                   F#
You can check out any time you like, But you can never leave!
شما می توانید هر زمان که مایلید قصد رفتن کنید اما هرگــــــــــــز نمی توانید اینجا را ترک کنید

[ پنج‌شنبه 12 دی 1392 ] [ 18:34 ] [ مریم ]

[ 3 نظر ]

لینک دانلود


آکورد و متن و ترجمه:


ریتم:4/4


Gm                      Cm
He deals the cards as a meditation
او کارت ها را با یک تفکر عمیق پخش می کند

Gm                       Cm
And those he plays never suspect
و کسانی که بازی میکنند هرگز مظنون نمی شوند

D#                      Bb        D
He doesn't play for the money he wins
او برای پول هایی که برده بازی نمی کند

D#                     Gm
He doesn't play for respect
و برای احترام بازی نمی کند

Gm                            Cm
He deals the cards to find the answer
او کارت ها را برای پیدا کردن جواب پخش می کند

Gm                      Cm
The sacred geometry of chance
یک هندسه روحانی از احتمالات

D#                   Bb      D
The hidden law of a probable outcome
قانون پنهان نتیجه احتمالی

D#                 Gm
The numbers lead a dance
اعداد رقصی بر پا می کنند

Gm                              Bb          D
I know that the spades are the swords of a soldier
میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند

Gm                                   Cm
I know that the clubs are weapons of war
میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند

D#                         Bb            D
I know that diamonds mean money for this art
میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند

D#                   D
But that's not the shape of my heart
اما آن شکل "دل" من نیست

Gm                       Cm
He may play the jack of diamonds
شاید او سرباز خشت ها را بازی کند

Gm                       Cm
He may lay the queen of spades
شاید او بی بی پیک ها را به زمین بندازد

D#               Bb           D
He may conceal a king in his hand
شاید او یک شاه را در دستش پنهان کند

D#                     Gm
While the memory of it fades
وقتی که خاطره آن در ذهن ها محو می شود

Gm                              Bb          D
I know that the spades are the swords of a soldier
میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند

Gm                                   Cm
I know that the clubs are weapons of war
میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند

D#                         Bb            D
I know that diamonds mean money for this art
میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند


D#                    D                      Bb    D
But that's not the shape ... shape of my hea~~~~rt
اما آن شکل "دل" من نیست

Gm                       Cm
And if I told you that I loved you
و اگر به تو می گفتم که دوستت دارم

Gm                                   Cm
You'd maybe think there's something wrong
شاید فکر کنی که مشکلی پیش آمده

D#               Bb        D
I'm not a man of too many faces
من مردی با چندین چهره نیستم

D#                Gm
The mask I wear is one
نقابی که پوشیده ام یکیست

Gm                   Cm
Those who speak know nothing
آنهایی که صحبت می کنند هیچ چیز نمی دانند

Gm                    Cm
And find out to their cost
و به قیمت شان پی می برند

D#                                 Bb         D
Like those who curse their luck in too many places
مانند کسانی که بختشان را در جاهای بسیاری نفرین می کنند

D#                     Gm
And those who fear are lost
و آنهایی که ترس شان از بین رفته

Gm                              Bb          D
I know that the spades are the swords of a soldier
میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند

Gm                                   Cm
I know that the clubs are weapons of war
میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند

D#                         Bb            D
I know that diamonds mean money for this art
میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند

D#                   D
But that's not the shape of my heart) 2)
اما آن شکل "دل" من نیست

                  D#                   D                 Gm  
But that's not the sha~~~pe ... of my hea~~rt
اما آن شکل "دل" من نیست


ترانه درباره مردیه که استاد بازی ورق (در اینجا پوکر) هست، اما توی بازی به دنبال چیزی الهی میگرده، یه معنی روحانی برای احتمالات بازی.. ورق های بازی در واقع از روی ورق های تاروت ساخته شده، پس باید یک ایده درباره خوندن سرنوشت توی ورق ها وجود داشته باشه.. اون درحالی که ورق دیگران رو پخش میکنه سرنوشت خودش رو توی ورق ها جست و جو میکنه.. اون اونقدر درگیر بازی شده که تقریبا خالی از احساساته و این روی روابط اون تاثیر منفی میذاره..

اون مردی نیست که احساساتش رو ابراز کنه، اما دلش میخواد اینکارو بکنه.. هر چند خودش میدونه که تنها یک "چهره" داره که پشت یک "نقاب" پنهان شده، که میتونه همون نقاب بازیکن پوکر باشه...

[ یکشنبه 8 دی 1392 ] [ 13:02 ] [ مریم ]

[ 0 نظر ]

لینک دانلود


آکورد و متن:


ریتم:6/8 سنگین


[Am  -  G  -  F  -  C]
[Am  -  Dm  -  F  -  C]

F   -  G-Am           Cmaj7              C                                        
یه عصرِ آروم پیاده میریم از ، کافه تا دوراهی

G                  C              F                   Dm                                     
کلمه هامو میشمارم ، نکنه بگم دوسِت دارم اشتباهی

Dm   -  A   -  Bb            Cmaj7                     C                                   
میخوام بگم دوسِت دارم ، اما موندم تو سکوتِ اجباری

G7    G                   C                   F                      Dm                               
حواسِ من به حرفاته ، بلکه یه جوری ، بگی که دوسم داری

F  - G  -  Am                          F                         Dm                            
کاش میشد حرفامون ، جا شن تو دستامون ، تو حسِ نگاهامون

G                C                   F                  Dm                                        
ای کاش این ترسِ تکراری ، سکوتِ اجباری ، بره از لحظه هامون

 G                F   Am                   C         G               F  Am                 C                
دیگه نمیخوام بترسم ، حرفم نگفته بمونه ... نمیخوام ساکت باشم ، دنیا اینجوری زندونه

 C Fm6                     F    Am                      C         G                  F   Am                     C       
میخوام بگم با من باش ، بمون همیشه کنارم . میخوام بدونی چی میخوام،میخوام بگم دوست دارم

[C - G - C]

کاش میشد حرفامون ...

 Ab              Gb  Bbm                 Db      Ab             Gb  Bbm              Db                
دیگه نمیخوام بترسم ، حرفم نگفته بمونه ... نمیخوام ساکت باشم ، دنیا اینجوری زندونه

 Db Gbm6                 Gb   Bbm                     Db    Ab                Gb Bbm                  Db         
میخوام بگم با من باش، بمون همیشه کنارم.میخوام بدونی چی میخوام،میخوام بگم دوست دارم

[ شنبه 7 دی 1392 ] [ 11:01 ] [ مریم ]

[ 2 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه