X
تبلیغات
رایتل

گل یخ توی دلم جوونه کرده...

♪♫ دانلود و آکورد و متن و ترجمه آهنگ♪♫

لینک دانلود


آکورد و متن و ترجمه:

 

ریتم:4/4


 Bm - F# - A - E - G - D - Em - F#} 2}

Bm                        F#
On a dark desert highway, cool wind in my hair
درآزاد راهی تاریک و سوت و کور ، خنکای باد لابلای موهایم

A                     E
Warm smell of colitas, rising up through the air
هوا آکنده از بوی تند کالیتاس (نوعی مخدر گیاهی)

G                         D
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در فاصله ای دور پیش رو ،نور لرزان چراغی را دیدم

Em
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

F#
I had to stop for the night
ناگزیر بودم که شب را توقف کنم

Bm                               F#
There she stood in the doorway. I heard the mission bell
آنجا دختری در میانه در ایستاده بود. صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم
 
A                                          E
And I was thinking to myself. this could be heaven or this could be hell
با خود در این فکر بودم. که این می تواند بهشت باشد یا جهنم باشد

 G                        D
Then she lit up a candle and she showed me the way
سپس شمعی روشن کرد و راه را بمن نشان داد

Em                                   F#
There were voices down the corridor. I thought I heard them say...
پائین راهرو صداهائی بود. فکر می کنم که شنیدم می گفتند:

 G                        D
Welcome to the hotel California
به هتل کالیفـــــــــــــــرنیا خوش آمدی

       Em                   Bm7
Such a lovely place. Such a lovely face
چه جای دل انگیزی. چه صورت دوست داشتنی ای

G                               D
Plenty of room at the hotel California
اتاقهای زیادی در هتل کالیفرنیا هست

Em                    F#
Any time of year, you can find it here
تمام طول سال خواهید یافت

Bm                                 F#
Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes bends
ذهن او بسان توری نازک پیچیده شده ای است، او صاحب این مرسدس است

A                             E
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
پسرهای خیلی زیبائی را از آن خود کرده که دوست خطابشان می کند

G                                      D
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
 وه ، که چگونه در حیاط پایکوبی میکنند ، تابستان گرم و دلچسب

Em                              F#
Some dance to remember, some dance to forget
بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند، بعضی می رقصند که فـــــــراموش کنند

Bm                               F#
So I called up the captain ’please bring me my wine’
سپس پیشخدمت را صدا زدم لطفا" شراب مرا بیاورید

A                                          E
He said, ’we haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’
او گفت که از 1969 آن مشروب را اینجا نداشته ایم

G                             D
And still those voices are calling from far away
و همچنان آن صدا ها از دور دست فریاد می زنند

Em                                   F#
Wake you up in the middle of the night. Just to hear them say...
در نیمه های شب بیدارت می کنند. تا بشنوی که می گویند

G                        D
Welcome to the hotel California
به هتل کالیفرنیـــــــــــــــا خوش آمدی

Em                   Bm7
Such a lovely place. Such a lovely face
چه جای دل انگیزی چه صورت دوست داشتنی ای

G                               D
They livin’ it up at the hotel California
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار را می گذرانند

Em                    F#
What a nice surprise, bring your alibis
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت

Bm                        F#
Mirrors on the ceiling, The pink champagne on ice
آینه های روی سقف شامپاین عالی در (ظرف) یخ

A                             E
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

G                                          D
And in the master’s chambers, They gathered for the feast
در اتاق رئیس هتل برای جشن دور هم جمع شدند

Em                                            F#
The stab it with their steely knives, But they just can’t kill the beast
با چاقوهای فلزی خود ضربه می زدند، اما قادر به کشتن آن شریر نبودند
 
Bm                               F#
Last thing I remember, I was Running for the door
آخرین چیزی که به یاد می آورم، در حال دویدن به سوی در بودم

A                                          E
I had to find the passage back To the place I was before
می بایست راه برگشت به جائی که قبلا" بودم را پیدا می کردم

G                        D
’relax,’ said the night man, We are programmed to receive
مسئول شب گفت : آرام باش! ما برای پذیرایی شدن اینجا هستیم

Em                                   F#
You can check out any time you like, But you can never leave!
شما می توانید هر زمان که مایلید قصد رفتن کنید اما هرگــــــــــــز نمی توانید اینجا را ترک کنید

[ پنج‌شنبه 12 دی 1392 ] [ 18:34 ] [ مریم ]

[ 3 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه