گل یخ توی دلم جوونه کرده...

♪♫ دانلود و آکورد و متن و ترجمه آهنگ♪♫

لینک دانلود


متن و ترجمه:


It might seem crazy what I'm about to say
 شاید چیزی که الان میخوام بگم دیوونه(در اینجا مسخره...) به نظر برسه

Sunshine she's here, you can take a break
خورشید،اون اینجاست تو دیگه میتونی بری استراحت کنی

I'm a hot air balloon, I could go to space
من مثل یه بالون گازیم میتونم برم به فضا

With the air, like I don't care baby by the way
به همراه هوا انگار کلا بیخیالم عزیزم

Because I'm happy
چون من خوشحالم

Clap along if you feel like a room without a roof
دست بزن اگه احساس میکنی مثل اتاق بی سقفی

Because I'm happy
چون من خوشحالم

Clap along if you feel like happiness is the truth
دست بزن اگه احساس میکنی خوشحالی،حقیقته

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you know what happiness is to you
دست بزن اگه میدونی خوشحالیه تو چیه

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you feel like that's what you wanna do
دست بزن اگه احساس میکنی این کاریه که میخوای بکنی

Here come bad news talking this and that
ضد حال اومد، حرف زدن راجع به این و اون

Yeah, give me all you got, don't hold back
(آره هر چی داری بگو نترس! (نرو عقب،صبر نکن

Yeah, well I should probably warn you I'll be just fine
آره فکر کنم من باید بهت هشدار بگم که من اهمیتی نمیدم

Yeah, no offense to you don't waste your time
توهین بهت نباشه،اما وقتتو هدر نده

Here's why
دلیلش اینه که

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you feel like a room without a roof
دست بزن اگه احساس میکنی مثل اتاق بی سقفی

Because I'm happy
چون من خوشحالم

Clap along if you feel like happiness is the truth
دست بزن اگه احساس میکنی خوشحالی،حقیقته

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you know what happiness is to you
دست بزن اگه میدونی خوشحالیه تو چیه

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you feel like that's what you wanna do
دست بزن اگه احساس میکنی این کاریه که میخوای بکنی

Happy, bring me down
خوشحالی،منو نا امید نکن 

Can't nothing, bring me down
هیچی نمیتونه منو نا امید کنه

Love is too happy to bring me down
عشقه خیلی شاده که بخواد منو نا امید کنه

Can't nothing, bring me down
هیچی نمیتونه منو ناامید کنه

I said bring me down
گفتم منو ناامید کن

Can't nothing, bring me down
هیچی نمیتونه منو ناامید کنه

Love is too happy to bring me down
عشق خیلی شاده که بخواد منو ناامید کنه

Can't nothing, bring me down
هیچی نمیتونه منو ناامید کنه

I said (Clap along if you feel like a room without a roof
دست بزن اگه احساس میکنی مثل اتاق بی سقفی

Because I'm happy
چون من خوشحالم

Clap along if you feel like happiness is the truth
دست بزن اگه احساس میکنی خوشحالی،حقیقته

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you know what happiness is to you
دست بزن اگه میدونی خوشحالیه تو چیه

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you feel like that's what you wanna do)2
دست بزن اگه احساس میکنی این کاریه که میخوای بکنی

Happy, bring me down
خوشحالی،منو نا امید نکن 

Can't nothing, bring me down
هیچی نمیتونه منو نا امید کنه

Love is too happy to bring me down
عشقه خیلی شاده که بخواد منو نا امید کنه

Can't nothing, bring me down
هیچی نمیتونه منو ناامید کنه


Because I'm happy)

چون من خوشحالم

Clap along if you feel like happiness is the truth
دست بزن اگه احساس میکنی خوشحالی،حقیقته

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you know what happiness is to you
دست بزن اگه میدونی خوشحالیه تو چیه

Because I'm happy
چون خوشحالم

Clap along if you feel like that's what you wanna do)2
دست بزن اگه احساس میکنی این کاریه که میخوای بکنی


منبع متن و ترجمه: lyricsfa.ir

[ یکشنبه 23 شهریور 1393 ] [ 14:41 ] [ مریم ]

[ 5 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه